Der er penge i delte mavemuskler

af | 18. okt. 2021 | Livsstil & sundhed, Træning | 1 Kommentar

delte mavemuskler rectus diastase bradsted

Der er ved at opstå en mindre industri baseret på misinformation om delte mavemuskler.

Delte mavemuskler er en fysisk forandring, der er både naturlig og nødvendig i forbindelse med en graviditet. Det sker for over 60.000 danske kvinder hvert år. (1)

Laver du en søgning på Google, eller støder på delte mavemuskler på de sociale medier, kan jeg godt forstå hvis du bliver bekymret på vegne af alle kommende og nuværende mødre.

Her finder du sider, der kæder tilstanden sammen med en lang liste af symptomer og beskriver det som en unaturlig lidelse. Ofte står afsenderen klar til at hjælpe med behandling og hjælpemidler.

Selvom der hersker mange myter og meget misinformation blandt gravide og nybagte mødre, står det mig klart at meget af misinformationen stammer fra behandlere og trænere. Ofte er de endda sundhedsfagligt uddannet.

Jeg har i tidligere opslag på sociale medier været kritisk. I denne artikel tager jeg bladet fra munden.

Modstand, men ingen faglig kritik

Du er måske bekendt med mit arbejde med MORtion sammen med Emma Kaalund, og vores 3 podcastafsnit om delte mavemuskler, samt vores store evidensbaserede artikel om emnet.

Den artikel, som du læser nu, er blandt andet affødt af den reaktion, som vi oplevede, i tiden efter podcastafsnittene.

En reaktion der blandt andet indebar, at jeg blev kontaktet af en utilfreds amerikansk virksomhedsejer med igangværende økonomiske interesser i salg af produkter, samt et træningskoncept målrettet danske kvinder med delte mavemuskler.

Nogle danske sundhedsfaglige behandlere, som særligt er synlige på de sociale medier, kontaktede os også. De var forargede over indholdet af vores podcastafsnit. Men vi modtog ingen faglig kritik af indholdet eller af den videnskabelige evidens, der understøtter indholdet. Faktisk ønskede de ikke at forholde sig til evidensen og erkendte alle at de ikke havde læst forskningen.

Ingen var modtagelige for faglige argumenter eller havde lyst til at tage stilling til den evidens, der modbeviser deres overbevisning om at delte mavemuskler er en lidelse.

Sejlivede overbevisninger

Det kan være svært at ændre overbevisning – selv i lyset af velunderbyggede argumenter der fortæller én, at man har taget fejl. Det kan det være for os alle.

Tanken om at acceptere det nye og forlade det gamle kan være så ubehagelig, og blive mødt med så meget mental modstand, at den instinktivt afvises. Dette fænomen kaldes kognitiv dissonans.

Det kan være særligt svært at ændre overbevisning, og med andre ord ”skifte holdning” til et emne, jo mere der er på spil. Det kunne for eksempel være:

  • At man i længere tid har haft overbevisningen og fortalt om den til andre.
  • At man er en del af en gruppe ligesindede mennesker, som har overbevisningen til fælles.
  • At man som fagperson har ytret den, behandlet og vejledt ud fra den og måske offentligt har formidlet om den, f.eks. på sociale medier.
  • At ens virksomhed og økonomi afhænger af overbevisningen.

Alle ovenstående tilfælde kan være gældende for behandlere og trænere, der anser delte mavemuskler for en fysisk lidelse.

Men er det egentlig en fysisk lidelse?

Delte mavemuskler: Nyt fænomen, ældgammel tilstand

Vi har alle delte mavemuskler. Vores lige mavemuskler er adskilt af bindevævet imellem dem.

Afstanden mellem de lige mavemuskler, og dermed bredden af bindevævet afhænger at flere faktorer, såsom vores gener, overvægt, graviditet (og antallet af dem), samt vores alder.

Det er ofte i forbindelse med en graviditet og tiden efter en fødsel, at mange kvinder bliver bekendte med udtrykket delte mavemuskler.

Den latinske betegnelse for delte mavemuskler er rectus diastase. Hvilket får det til at lyde meget klinisk. Som en diagnose på en lidelse.

Det er det ikke. (2)

Delte mavemuskler er en udbredt og naturlig konsekvens af, at livvidden øges gradvist grundet graviditet eller overvægt. Vores væv er eftergiveligt og strækkes. Heldigvis.

Deling af mavemusklerne har altså fundet sted i al den tid, der har eksisteret mennesker. Alligevel er der de senere år kommet meget fokus på tilstanden. Dette kan der være flere årsager til.

En årsag er med al sandsynlighed kommercielle interesser.

Bekymring og frygt

Der hersker stor usikkerhed om delte mavemuskler både blandt gravide, nye mødre og de sundhedsfaglige, der skal vejlede dem. Myter og misinformation er udbredt.

Usikkerheden om det uvisse kan for mange være en kilde til bekymring og frygt. Kobles dette med en overbevisning om at kroppen generelt er skrøbelig, særligt i forbindelse med en graviditet og en fødsel, så er der grobund for at blive overbevist om at delte mavemuskler er en lidelse med en lang liste af symptomer og negative konsekvenser.

Ligeledes kan det for den sundhedsfaglige, der mangler forståelse for den videnskabelig metode og dermed hvad der kendetegner videnskabelig evidens, være nærlæggende at købe sig ind på et eksisterende behandlingskoncept og støtte sig op ad tvivlsomme forklaringsmodeller og anekdoter.

Pseudovidenskab

På trods af den uvidenskabelige tilgang, man finder blandt størstedelen der arbejder med delte mavemuskler, gøres der stadig brug af fagtermer og latinske betegnelser i forsøget på at sælge ydelser og produkter.

Ord som ”rectus diastase”, ”relaxin” og ”fascie” er med til at overbevise den bekymrede mor om, at der er styr på fagligheden hos behandleren, der ofte er uddannet fysioterapeut eller sygeplejerske. Det er f.eks. ikke usædvanligt at møde en behandler, der kalder sine egne erfaringer med at behandle mennesker for ”empirisk forskning”.

Flere slår sig op på at være evidensbaseret, som var det en titel, og dermed uden at være klar over hvad det faktisk indebærer.

Der er altså tale om pseudovidenskab. Hvilket de færreste mennesker kan gennemskue. Kvinder tror at de bliver behandlet ud fra et oplyst og evidensbaseret grundlag. Men det er ikke tilfældet.

Oplever du et eller flere af disse symptomer?

Der findes ikke belæg for at anskue delte mavemuskler som værende en lidelse. Faktisk har den videnskabelige forskning gang på gang kunne modbevise den påståede sammenhæng mellem delte mavemuskler og smerte i ryg og bækkenet, samt med inkontinens og andre bækkenbundsproblematikker. At en afstand mellem mavemusklerne skulle kunne resultere i hovedpine og forstoppelse er også uden fagligt belæg.

Alligevel er det næsten mere reglen end undtagelsen at disse og en lang række andre påståede symptomer benyttes til at sælge ydelser og produkter.

Herunder ser du blot et lille udsnit af annoncer og opslag på sociale medier.

Artiklen forsætter efter billederne.

Er du interesseret i at vide mere om den videnskabelige forskning omkring delte mavemuskler og den manglende evidens for de påståede symptomer, så vil jeg anbefale at læse min artikel på mortion.dk

Symptomerne er tilpas mange og forskellige, således de fleste mennesker, og særligt nybagte mødre, vil opleve minimum et af symptomerne regelmæssigt.

Eksempelvis oplever halvdelen af alle danskere hvert år at have ondt i ryggen (3) og 54% af os danskere har hovedpine en gang om ugen. (4) Forekomsten af både ondt i ryggen og hovedpine er større blandt kvinder end mænd.

Som det fremgår på billederne, handler det ikke kun om mavemusklerne. Delingen sættes i en større kropslig kontekst og bliver næsten gjort altoverskyggende for moderens sundhed.

Der sker med andre ord en tydelig sygeliggørelse af kvinder, der har født. Ofte med det bevidste formål at sælge maveplaster, mavebælter, behandlings- og træningsforløb.

Uetisk, vildledende og farligt

Sygeliggørelsen af mødre er ikke blot uetisk. Det er også vildledende brug af misinformation.

Flere af de sundhedsfaglige, der slår sig op på at behandle delte mavemuskler og gør brug af misinformation, er uddannet fysioterapeuter. De bryder dermed loven om markedsføring af sundhedsydelser og kan potentielt straffes med bøde, hvis de anmeldes. (5)

Der er desuden en yderligere grund til at det højst sandsynligt er ulovligt. Det kan være farligt.

Det kan være farligt hvis en kvinde bliver overbevist om at hendes vedvarende smerte i ryggen, anden kropslig smerte, såsom hovedpine, eller forstoppelse skyldes hendes mavemuskler og hun dermed indleder et alternativt behandlingsforløb, fremfor at søge lægehjælp.

Rygsmerter, hovedpine og forstoppelse kan være ufarligt. Men vedvarende symptomer kan skyldes en alvorlig sundhedsfaglig problemstilling, og kræver en lægefaglig vurdering og evidensbaseret behandling.

Markedsføring via misinformation

Jeg har beskæftiget mig med graviditets- og efterfødselstræning i snart 8 år. I den tid er det min opfattelse at fokus på, samt sygeliggørelse af, delte mavemuskler kun er blevet større – både blandt mødre og de sundhedsfaglige, som skal hjælpe dem.

Opslag og annoncer som dem, der kan ses i billederne i denne artikel, er efterhånden hverdag på de sociale medier for barslende mødre eller for os sundhedsfaglige, der interesserer os for området.

Jeg har personligt været i skriftlig kontakt med de fleste af behandlerne bag de viste opslag i et forsøg på at gøre dem opmærksom på forskningen på området og hvordan deres formidling og salgsannoncer er i strid med denne.

Alligevel har det ikke ført til ændringer. Fremgangsmåden med markedsføring via misinformation forsætter ufortrødent.

Hvad skal der til?

Evidensbaseret viden om delte mavemuskler er i sig selv ikke nok til at ændre de omtalte behandleres tilgang til området. Men måske kan den hjælpe nogle af de kvinder, som overvejer at opsøge behandlerne? Det kræver dog at flere evidensbaserede sundhedsfaglige beskæftiger sig med området og at de er villige til at formidle og deler den forskningsbaseret viden.

Er man bekendt med forskningen om delte mavemuskler, og ikke automatisk afviser den, så ser man det dybt problematiske og uetiske i den sygeliggørelse af kvinder, som finder sted.

Men det er ikke blot uetisk. Det er med al sandsynlighed brud på loven om markedsføring af sundhedsydelser.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan på eget initiativ eller via klager optage sager til behandling. Det er mig ubekendt om en sag vedrørende delte mavemuskler har været til behandling. Jeg kunne ikke forestille mig det.

Hvis det skulle ske, så ville den anmeldte behandler stå med en dårlig sag, da det er op til den enkelte sundhedsfaglige at kunne dokumentere rigtigheden af angivelserne i sin markedsføring. (6)

Referencer:

1) Hvert år føder lidt over 60.000 kvinder i Danmark. Kilde:
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/borgere/befolkning/foedsler

2) MORtion – artikel om delte mavemuskler:
https://mortion.dk/delte-mavemuskler/

3) Sundhedsstyrelsen – Den Nationale Sundhedsprofil (2017):
https://www.sdu.dk/da/sif/rapporter/2018/danskernes_sundhed

4) Videnscenter for hovedpine – National undersøgelse 2021:
https://videnscenterforhovedpine.dk/national-hovedpinesurvey-2021/

5) Regler for markedsføring af sundhedsydelser:
https://www.fysio.dk/radgivning-regler/selvstandig-virksomhed/find-rundt-i-reglerne-for-selvstandig-virksomhed/regler-for-markedsforing-af-sundhedsydelser

6) Styrelsen for patientsikkerhed – Tilsyn med markedsføring af sundhedsydelser:
https://stps.dk/da/tilsyn/tilsyn-med-markedsfoering/

1 Kommentar

  1. Tak for disse informationer. Jeg har netop været i gang med et forløb for at “samle” mine delte mavemuskler, men har istedet fået migræne, ondt i min ryg samt spændinger og opkast ture, efter at have gået med et mavebælte som man skulle have på i flere måneder uden pause. Dette var usundt og jeg er nu sprunget fra kurset. Jeg følte mig i den grad sygeliggjort af den markedsføring du her beskriver, og der er mange sårbare nybagte mødre ligesom jeg selv, der falder for de kneb de bruger… Ærgerlig.

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *