Sundhedsordning for din virksomhed

En sundhedsfremmende indsats på din virksomhed kan have mange fordele. Der findes dog ikke én sundhedspakke eller ét sundhedskoncept, som passer til alle virksomheder.
Det sundhedsfremmende initiativ bør derfor tilpasses den enkelte virksomhed og dens medarbejdere.

Vi kan tilbyde faglig sparring og hjælp gennem sundhedsjunglen samt implementering af sundhedsstrategi og afvikling af de praktiske elementer, såsom træning, behandling, oplæg og workshops.

 

En sundhedsfremmende indsats er et udtryk for ansvarlig virksomhedsstrategi og har flere fordele:

1. Den forebygger sygdom, herunder arbejdsrelaterede sygdomme, ulykker og stress.
2. Den øger de ansattes trivsel og sundhedstilstand, hvilket øger deres produktivitet.
3. Den påvirker virksomhedens brand positivt ved bl.a. at vise socialt ansvar. (1)

 

Undgå disse typiske fejl

Til trods for velmenende intentioner fra virksomhedens ledelse kan igangsættelse sundhedsfremmende initiativer have den modsatrettede effekt på virksomhedens medarbejdere og generelle sundhed, hvis der ikke tages højde særligt 2 afgørende faktorer i virksomhedens sundhedsstrategi.

 

1. Strategien bør inddrage medarbejderne og være en del af hverdagens struktur på arbejdspladsen

Ved at gøre indsatsen til en del af dagligdagens struktur på arbejdspladsen, bliver det en indsats, der inkluderer alle. Derved er det ikke op til den enkelte hvorvidt vedkommende har mulighed for at kunne deltage.
For at dette kan lykkes er det vigtigt at skabe et fælles engagement for det sundhedsfremmende tiltag. Den sociale fællesskabsfølelse er vigtig – både fordi det skaber sundhed i sig selv gennem trivsel – og fordi det er med til at få aktiviteterne til at blive lystbetonede for hele medarbejderstaben. Herved bliver den sundhedsfremmende indsats ikke kun for de, som allerede er godt i gang, men også de, som har behov for at komme i gang.

 

2. Strategien bør hæve bundniveauet og bestræbe sig på at undgå ulighed og stigmatisering

Det er vigtigt at få inddraget hele virksomheden med opbakning fra både ledelse og medarbejderrepræsentanter. Sundhedsfremmende tiltag kan hurtigt engagere de i forvejen aktive og sunde medarbejdere, hvilket kan medføre øget risiko for sundhedsmæssig og social ulighed på arbejdspladsen. Resultatet kan ende med at være et sundhedshierarki med stigmatisering af dem, som ikke kan følge med, fremfor øget sundhed for hele arbejdspladsen.
Hvis virksomheden ønsker at nedbringe sygefraværet, handler det især om at inddrage de medarbejdere, som ikke associerer sig med en sund livsstil, og som måske endda tager afstand fra den. Det er blandt disse medarbejdere, at størstedelen af sygefraværet findes.

 

Sundhedsteam Odense – teamet der kan hjælpe!

Vores team består af sundhedsfagligt uddannet personale med erfaring inden for fysisk træning, behandling og strategisk arbejde med sundhedsfremmende adfærd.

Kristian Bradsted
Uddannet cand.scient i Idræt & Sundhed. Personlig træner og ekstern underviser ved Syddansk Universitet. Tidligere konsulent ved Sundhedsteam Nordfyn.

Christina Paulsen
Uddannet bachelor i Idræt & Sundhed. Personlig træner og holdinstruktør.

Mads Haahr
Uddannet fysioterapeut. Selvstændig fysioterapeut med egen klinik. Leverer behandling og ergonomisk rådgivning til flere danske virksomheder.

 

Kontakt os i dag for at få en skræddersyet løsning til din virksomhed!

 

Referencer:

  1. Sundhed og trivsel på arbejdspladsen – Sundhedsstyrelsen 2010